top of page

PRIVĀTUMA POLITIKA 

 Šajā privātuma politikā jūs varat iepazīties ar savām tiesībām un saņemt informāciju par jūsu personas datu apstrādi. Jūsu personas datu pārzinis ir SIA DEGU, adrese: Lauku iela 6-27, Rīga LV-1009 , kontakttālrunis: 28657745, e-pasta adrese: degu.book@gmail.com

1.         Privātuma politika 

1.1.         Mēs rūpējamies par jūsu personas datu drošību.

1.2.         Personas datu apstrādi mēs veicam likumīgā, godīgā un pārskatāmā veidā, ievērojot likumības, godīguma un pārredzamības principus.

1.3.         Personas datus  mēs vācam noteiktiem, skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem.

1.4.         Mēs nodrošinām, lai apstrādājamie personas dati būtu adekvāti, piemēroti un tikai tādi, kuri vajadzīgi, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tiek apstrādāti.

1.5.         Mēs nodrošinām, lai personas dati ir precīzi un nepieciešamības gadījumā atjaunināti, lai nodrošinātu to, ka personas dati, kas nav precīzi attiecībā pret to apstrādes mērķiem, nekavējoties tiek dzēsti vai laboti.

1.6.         Mēs nodrošinām personas datu glabāšanu tādā formā, lai datu subjektu identitāti varētu identificēt ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams nolūkiem, kādiem personas dati tiek apstrādāti.

1.7.         Mēs nodrošinām personas datus apstrādi tādā veidā, lai ar pienācīgiem tehniskiem vai organizatoriskiem pasākumiem nodrošinātu personas datu pienācīgu drošību, tai skaitā aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu datu apstrādi, kā arī pret nejaušu zaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu.

 

2.         Kādi dati tiek apstrādāti

2.1.         Mēs apkopojam un apstrādājam tikai adekvātus un atbilstošus jūsu personas datus, kuri ir nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tiek apstrādāti.

2.2.         Personas dati, kurus mēs vācam un apstrādājam, kad jūs iepērkaties mūsu e-veikalā www.degubook.com, līguma noslēgšanai un izpildei mēs apkopojam šādus jūsu personas datus:

·        Vārds;

·        Uzvārds;

·        Tālruņa numurs;

·        E-pasta adrese;

·        Preču piegādes adrese. 

 

2.3.         Mēs vācam un apstrādājam personas datus, kurus jūs mums iesniedzat brīvprātīgi.

2.4.         Norādīt citu personu, kura saņems jūsu iegādātās preces, jūs drīkstat, ja šī persona ir devusi savu piekrišanu. Sniedzot mums informāciju par trešajām personām, kuras saņems preces, jūs apstiprināt, ka jums ir šo personu piekrišana viņu personas datu pārsūtīšanai, izmantošanai un apstrādei. 

4.     Datu apstrādes mērķi
4.1. Personas datus vācam tikai noteiktiem, skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem un turpmāk neapstrādājam ar šiem mērķiem nesavienojamā veidā.

4.2.         Lai mēs varētu pārdot  izvēlētās preces interneta veikalā www.degubook.com, mums ir jāapstrādā šādi personas dati:Vārds; Uzvārds; Tālruņa numurs;E-pasta adrese; Jūsu iegādāto preču piegādes adrese;IP adrese. 

4.3.    Norādīt preču piegādes adresi mēs lūdzam, ja, veidojot pasūtījumu, jūs vēlaties, lai jūsu ērtībai preces nogādājam norādītajā adresē. 

4.4.    Diemžēl, ja nesniegsiet šos personas datus, mēs nevarēsim jums pārdot preces, jo šo datu apstrāde mums ir nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei, tāpat personas datu apstrāde mums ir saistoša saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, kuri reglamentē internetā veicamos norēķinus, kā arī grāmatvedības uzskaiti. 

4.4.    Ar pakalpojumu uzlabošanas un darbības analīzes mērķi, mēs vēlamies, lai mūsu interneta veikala www.degubook.com izmantošana jums būtu pēc iespējas vienkāršāka un ērtāka, tāpēc veicam pastāvīgu savas darbības analīzi, kuras laikā analizējam un apstrādājam šādus jūsu personas datus:

·     Pirkumu vēsture;

·     Mūsu e-veikala pārlūkošanas vēsture;

·     Maksājumu vēsture;

·     Atsauksmes par jūsu pirktajām precēm;

·     Aptauju laikā sniegtās atbildes;

§  Jūsu un mūsu savstarpējās komunikācijas vēsture, ieskaitot elektronisko saraksti.

4.5.    Kopīgo un individualizēto piedāvājumu sniegšanai, kā arī profilēšanas nolūkā apstrādājam šādus jūsu personas datus:

·     Vārds;

·     Tālruņa numurs;

·     E-pasta adrese;

·     Piegādes adrese;

·    Piegādes veidu vēsture;

·     Ierīču identifikācijas numuri.

4.5.3.    Jums ir tiesības jebkurā brīdī atteikties no tā, ka mēs apstrādājam jūsu personas datus kopīgo un individualizētu piedāvājumu izteikšanai sakarā ar precēm un mūsu loterijām, akcijām un projektiem. Atteikties no tā, ka mēs apstrādājam jūsu personas datus iepriekšminētajiem mērķiem, jūs varat, iesniedzot savu atteikumu rakstiski, pa e-pastu degu.book@gmail.com

4.7.    Garantijas pakalpojumu sniegšanas nolūkā: 
4.8.1.    Kad jūs iepērkaties mūsu elektroniskajā vai fiziskajā veikalā un iegādājaties noteiktas preces, tām tiek nodrošināta garantijas apkalpošana. Šim nolūkam, kad jūs sazināties ar mūsu garantijas apkalpošanas nodaļu, mēs apkopojam un apstrādājam šādus jūsu personas datus:

·     Vārds;

·    Uzvārds;

·    Tālruņa numurs;

·     E-pasta adrese;

·     Piegādes adrese;

·     Pasūtījuma informācija.

4.8.2.    Ja jūs nevēlaties, lai mēs apstrādājam norādītos personas datus garantijas apkalpošanas nolūkā,  jūs varat, iesniedzot savu atteikumu rakstiski - degu.book@gmail.com .

5.    Personas datu apstrādes veidi un kārtība 

5.1.    Mēs garantējam, ka jūsu personas datus mēs vācam tikai likumīgu iemeslu dēļ, t. i., jūsu personas datus mēs apkopojam un apstrādājam tikai:
5.1.1.    Kad jūs pērkat preces, starp jums un mums tiek noslēgts pirkuma līgums, un apstrādājam jūsu datus uz tā pamata;
5.1.3.    Kad jūs dodat piekrišanu apstrādāt jūsu personas datus;
5.1.4.    Izpildot mums piemērojamo likumu prasības;
5.1.5.    Pēc valsts pilnvaroto institūciju norādījuma.

6.    Nepiekrišanas gadījums izmantojot www.degubook.com e-veikalu.
6.1.    Jūs vienmēr varat nepiekrist jūsu personas datu papildu apstrādei, kas paredzēta tikai analīzes un mārketinga vajadzībām. Tomēr bez pasūtīšanai nepieciešamajiem datiem nav iespējams veikt pirkumu, jo mēs nevaram izpildīt šādu pasūtījumu. 

7.    Kam tiek nodoti personas dati

7.1.    Personas dati tiek nosūtīti tikai uzticamām trešajām pusēm, ar kurām mēs esam noslēguši līgumu, un tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams pakalpojuma sniegšanai. Lai nodrošinātu jums atbilstošus pakalpojumus, mēs nosūtām jūsu personas datus šiem saviem partneriem:
7.1.1.    Kurjeru pakalpojumu uzņēmumi, kas jums piegādā preces jūsu norādītajās adresēs;
7.1.2.    Preču piegādātāji, kas jums tieši piegādā preces.

7.2.     Jūsu personas datus sniedzam arī:
7.2.1.    Tiesībaizsardzības iestādēm Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā;
7.2.2.    Valsts iestādēm un tiesām, ja šāds pienākums ir paredzēts piemērojamajos tiesību aktos.

8.    Cik ilgi tiek glabāti dati

8.1.    Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai izpildītu preču pirkuma līgumu, bet ne mazāk, kā to nosaka mūsu darbību regulējošie tiesību akti. Jūsu personas dati, kuri tiek apstrādāti uz Jūsu piekrišanas pamata, tiek apstrādāti un glabāti līdz Jūsu piekrišanas atcelšanas dienai.

9.    Kā piekļūt savism datiem, kurus apstrādā degubook.com

9.1.    Jums ir tiesības iepazīties ar jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam. Saviem personas datiem, kurus mēs apstrādājam, jūs varat piekļūt šādos veidos:
9.1.1.    Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: degu.book@gmil.com
9.1.2.    Ierodoties mūsu tirdzniecības vietās un rakstiski iesniedzot savu pieprasījumu.

9.1.3.Ja konstatējat, ka jūsu personas dati ir neprecīzi vai nepilnīgi un vēlaties tos mainīt vai precizēt, Jūs varat to mainīt atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: degu.book@gmil.com vai ierodoties mūsu tirdzniecības vietās un rakstiski iesniedzot savu pieprasījumu.

11.    Datu dzēšana

11.1.    Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs vairs neapstrādājam jūsu personas datus un tos dzēšam. Jūsu personas dati tiks dzēsti pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas. 
11.2.    Diemžēl jūsu personas dati netiks dzēsti no mūsu datubāzes, ja pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas mēs konstatēsim, ka:
11.2.1.    Jūsu personas dati ir vajadzīgi, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tika apkopoti vai apstrādāti;
11.2.2.    Jūs neesat atcēlis savu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei;
11.2.3.    Jūs nepiekritāt jūsu personas datu apstrādei, taču šāda apstrāde ir nepieciešama mūsu likumīgo interešu dēļ;
11.2.4.    Apstrādāt jūsu personas datus mums uzliek par pienākumu Eiropas Savienības un valsts tiesību akti. 
11.2.5.    Mums ir jāapstrādā jūsu dati likumisku prasību piemērošanas, izpildes vai aizstāvības dēļ. 

11.3.    Pieprasījumu dzēst savus personas datus jūs varat atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: degu.book@gmil.com 

12.     Tiesību ierobežošana apstrādāt klienta datus

12.1.    Jums ir tiesības ierobežot mums iespēju apstrādāt jūsu personas datus. Ja ierobežosiet jūsu personas datu apstrādi, mēs ar jūsu personas datiem vairs neveiksim nekādas darbības, izņemot personas datu glabāšanu. Personas datu apstrādi jūs varat ierobežot, ja ir vismaz viens no šiem nosacījumiem:
12.1.1.    Jūsu personas dati ir neprecīzi (šajā gadījumā personas datu apstrādes darbības aprobežosies ar datu precizitātes pārbaudi);
12.1.2.    Jūsu personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, bet jūs nepiekrītat dzēst savus datus; 
12.1.3.    Jūsu personas dati ir vajadzīgi, lai izteiktu, izpildītu vai aizsargātu juridiskās prasības.
12.1.4.    Jūsu personas dati tiek apstrādāti, neskatoties uz jūsu iebildumiem pret šādu personas datu apstrādi (datu apstrāde tiks ierobežota uz šī pamata, līdz mēs pārbaudīsim, vai iemesli, kuru dēļ mēs apstrādājam jūsu personas datus, ir prioritāri salīdzinājumā ar jūsējiem). 

12.2.    Jūs varat ierobežot savu personas datu apstrādi šādos veidos atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: degu.book@gmil.com iesniedzot savu pieprasījumu.

13.   Piekrišanas atsaukums

13.1.    Savu piekrišanu personas datu apstrādei jūs varat atsaukt jebkurā laikā atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: degu.book@gmil.com rakstiski iesniedzot savu pieprasījumu.

14.     Tiesības uz datu pārnesamību

14.1.    Tiesības uz datu pārnesamību nozīmē, ka jums ir tiesības saņemt sistematizētā, vienkārši lietojamā, datorlasāmā un savstarpēji izmantojamā formātā tos jūsu iesniegtos personas datus, kurus mēs apstrādājam ar automatizētiem līdzekļiem. Ja ir tehniskas iespējas un pēc jūsu pieprasījuma šie dati var tikt tieši nosūtīti citai jūsu norādītai personai.
14.2.    Pieprasījumu saņemt vai pārsūtīt personas datus sistematizētā formātā jūs varat iesniegt šādos veidos atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: degu.book@gmil.com rakstiski iesniedzot savu pieprasījumu.

15.    Pieprasījums par tiesību īstenošanu

15.1.    Pieprasījumus saistībā ar jūsu personas datu apstrādi jūs varat iesniegt šādos veidos atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: degu.book@gmil.com rakstiski iesniedzot savu pieprasījumu.
15.2.    Savā sistēmā jūsu identifikāciju mēs veicam pēc jūsu e-pasta adreses un vārda, uzvārda. Iesniedzot mums pieprasījumu vienā no norādītajiem veidiem, vienmēr norādiet savu e-pasta adresi un vārdu uzvārdu, par kuru ievākta informācija. Ja nenorādīsiet e-pasta adresi un vārdu uzvārdu vai ja dati nesakritīs ar pieprasījuma iesniedzēja personisko e-pasta adresi un vārdu uzvārdu, mēs nevarēsim jūs pareizi identificēt un sniegt pieprasīto informāciju vai izpildīt jūsu pieprasījumu. 
15.3.    Ja uzskatāt, ka jūsu tiesības ir pārkāptas, jūs varat sazināties ar Datu valsts inspekciju, lai aizsargātu savas tiesības. 

16.   Sīkfaili
16.1.    Sīkfaili ir mazi teksta faili, kuri tiek lejuplādēti jūsu ierīcē, kad jūs apmeklējat attiecīgo tīmekļa vietni. Sīkfaili palīdz mums atpazīt jūsu ierīci un palīdz mums uzlabot mūsu tīmekļa vietnes funkcionalitāti un atvieglot tās izmantošanu. 

bottom of page